خانواده لوچ ها:

در این پست در ادامه معرفی انواع خانواده های ماهیان آکواریومی آب شیرین قصد دارم خانواده لوچ ها را معرفی نمایم.

خانواده لوچ ها که جزو ماهیان کف خوار هستند؛ یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده هر آکواریوم هستند و نقش رفتگر آکواریوم را بر عهده دارند و همانگونه که یک شهر اگر رفتگر نداشته باشد بعد از مدتی تبدیل به زباله دانی میشود، هر آکواریوم جهت تمیز ماندن به کت فیش ها و لوچ ها نیاز دارد که در زیر انواع آنها را معرفی می نمایم که در پست های آینده به مرور به معرفی هرکدام می پردازم.

1-     لوچ دلقک   Chromobotia macracanthus

2-     لوچ تایگر   Syncrossus hymenophysa

3-     لوچ گوره خری   Botia striata

4-     لوچ فنلاندی   Yasuhikotakia lecontei

5-     لوچ کولی   Pangio kuhlii

6- لوچ سیاه کولی   Black Kuhlii Loach

7- لوچ مایرز   Pangio myersi

8-  لوچ جاوه   Pangio oblonga

9-  لوچ داجو   Misgurnus anguillicaudatus

10- لوچ مرمری   Angelicus Botia Loach - Botia kubotai

11- لوچ گوره خری طلایی چینی   Sinibotia robusta

12- لوچ نوار سیاه   Yasuhikotakia nigrolineata

13- لوچ بنگلادشی   Dario Botia Loach

14- لوچ مردابی   Skunk Botia Loach

15- لوچ دم قرمز  Redtail Botia Loach

16- لوچ آبی   Yasuhikotakia modesta

17- لوچ پاکستانی   Lohachata Botia Loach - Botia almorhae

18- لوچ پروانه ای  Hillstream Loach - Beaufortia kweichowensis

19- لوچ صورت اسبی   Acanthopsis choirorhynchus - Horsefaced Loach

20- لوچ برد مور   Botia berdmorei

و ...........

نوشته شده توسط کامران | لینک ثابت |
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده