ماهیان صلح طلب:

در این پست در نظر دارم لیستی از ماهیان صلح طلب را که در یک آکواریوم می توان آنها را با یکدیگر نگهداری کرد را معرفی نمایم.امیدوارم این مطلب برای دوستان عزیزم مفید باشد.

دسته اول:

گورامی (دارف ، کاذبی ، دو خال ، پرل گورامی ، عسلی ، طلایی ، شکلاتی ، بوسنده ، آب پاش)- سیلور دالر- انواع بارب بجز تایگر بارب (بارب شطرنجی- بارب گیلاسی - بارب دلقک- بارب طلایی- رزی بارب- بارب حلب)- -پوزه خرگوشی- آنجل – انواع لوچ ها (لوچ دلقک- لوچ تایگر- لوچ گوره خری) – انواع کوریدوراس(کوریدوراس ماسه ای- آلبینو کوریدوراس- کوریدوراس خاردار- جولی کوریدوراس)-انواع کت فیش ها(کت ساده- کت باله بادبانی- کت تایگر- کت شکلاتی- کت فیش جگوار و.....) - کوی فیش

گورامی دارف

پرل گورامی

بوسنده

بارب شطرنجی

بارب حلب

رزی بارب

بارب گیلاسی

بارب طلایی

سیلور دالر

دسته دوم:

سیلور شارک – شارک دم قرمز- انواع تترا ( تترا نئون – تترا کاردینال) – انواع دانیوها(زبرا دانیو- دانیو پلنگی)- انواع لوچ ها (لوچ دلقک- لوچ تایگر- لوچ گوره خری) – انواع کوریدوراس(کوریدوراس ماسه ای- آلبینو کوریدوراس- کوریدوراس خاردار- جولی کوریدوراس)-انواع کت فیش ها(کت ساده- کت باله بادبانی- کت تایگر- کت شکلاتی- کت فیش جگوار و.....)

دانیو پلنگی

زبرا دانیو

سیلور شارک

شارک دم قرمز

تترا نئون

تترا کاردینال

پوزه خرگوشی

دسته سوم:

انواع زنده زاها (گوپی- مولی- سوارتیل(دم شمشیری)-پلاتی)- انواع کوریدوراس(کوریدوراس ماسه ای- آلبینو کوریدوراس- کوریدوراس خاردار- جولی کوریدوراس)-انواع کت فیش ها(کت ساده- کت باله بادبانی- کت تایگر- کت شکلاتی- کت فیش جگوار و.....)

گوپی

گوپی

مولی

سوارتیل

پلاتی

نوشته شده توسط کامران | لینک ثابت |
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده