خانواده آنابانتیده ها یا لابیرنت ها :

در گذشته همانگونه که قول داده بودم مقالات کاملی را درباره انواع گونه های خانواده سیکلیده ها ارائه نمودم که امیدوارم مورد رضایت عزیزان قرار گرفته باشد. اما در این پست و پست های آینده قصد دارم ماهیان خانواده آنابانتیده ها ( لابیرنت ها) را به طور مفصل معرفی نمایم ( برای دوستانی که در این زمینه درخواست مقاله داشتند ).

 خانواده آنابانتیده ها ( لابیرنت ها) از گونه های بسیاری تشکیل شده اند که تمامی انواع گورامی ها جزو این خانواده هستند .در این مقاله قصد دارم تعدادی از معروفترین و شناخته شده ترین گونه های آن را معرفی نمایم .

  این خانواده از ماهی های آب شیرین از گونه های زیر تشکیل شده است:

1-     فایتر (Siamese Fighting Fish  - Betta splendens – Fighter )

2-     پرل گورامی (Trichogaster leeri - Pearl Gourami )

3-     گورامی دارف - گورامی کوتوله (Colisa lalia)

4-     گورامی سه خال(Trichogaster trichopterus )

5-      گورامی کازبی ( Opaline gourami )

6-     گورامی شکلاتی (Sphaerichthys osphromenoides )

7-     گورامی عسلی (Colisa chuna, Colisa sota )

8-     گورامی بوسنده (Helostoma temmincki )

9-     گورامی اسفرناموس (Osphronemus goramy )

10-     ماهی رنگین کمان (Melanotaenia Fluviatilis )

11- ماهی رنگین کمان قرمز (Glossolepis Incisus )

12- تینوپوما ( گورامی پلنگی ) Ctenopoma:

 در آینده به مرور برای هریک از این گونه ها مقاله کاملی را ارائه می نمایم. منتظر نظرات شما عزیزان بازدید کننده وبلاگ دنیای ماهی هستم.

نوشته شده توسط کامران | لینک ثابت |
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده